Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 22920-23011

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 22920-23011 showed persons 1—50 from 83 (0.11 sec)

Phone Lastname, name Address
22920 Suleymenov Alpamys Dosanuly Berseeva, bld. 9
22921 Balmukhanova Bibigul Shaukenkyzy Dzhambula, bld. 133
22922 Saulebaev Bolat Kataevich Berseeva, bld. 21
22923 Otarbaev Tungatar Ualiuly Geologicheskaya, bld. 29
22924 Orysbaev Nazarbay Kereevich Bayganina, bld. 2, appt. 19
22926 Boranbaev Uraz Kalamanovich Mektep, bld. 18
22927 Adaev Gabit Amangalievich Bayganina, bld. 8
22928 Rakishev Amandyk Tuletaevich Geologicheskaya, bld. 35, appt. 1
22929 Nasybullin Ilshat Galievich Gagarina, bld. 47
22930 Alieva Rakhila Salikhanovna Privokzalnaya, bld. 50, appt. 9
22931 Baymaganbet Ualikhan Bazaruly Kenestu, bld. 51
22932 Sataeva Umsynay Derbenovna ZHeleznodorozhnaya, bld. 21/5
22933 Eskaliev Kayyr Kaleshevich Bazarnaya, bld. 28
22934 Abdullina Dariga Sadykovna Kenzhaly, bld. 12
22935 Zhumagalieva Almira Zholdasovna Mektep, bld. 15
22936 Aytzhanova Gulzhan Mukanovna Bayganina, bld. 1, appt. 10
22937 Segizbaev Bolat Segizbaevich ZHeleznodorozhnaya, bld. 21, appt. 9
22938 Nuralin Berik Serikbaevich Dzhambula, bld. 123
22939 Ermagambetov Amantay Duysenovich Abay, bld. 11
22940 Kusain Koyshygul Kusaynuly SHiili, bld. 17
22941 Umbetova Marzhan Koshkinshievna Abay, bld. 18
22942 Zheksenbaev Edil Kuanyshovich Abay, bld. 72
22943 Baktybaev Serik Zhaugashtievich ZHeleznodorozhnaya, bld. 2, appt. 1
22944 Suenishova Zheksen Bayanovna Privokzalnaya, bld. 51, appt. 26
22945 Erbas Abdikhalyk Baltoreuly SHiili, bld. 19
22946 Zhamanov Saylaubay Mukhanovich Berseeva, bld. 38
22948 Karzhaubaeva Shara Zinullievna Dzhambula, bld. 75
22949 Muratbaeva Kundyz Muratbaevna Sadovaya, bld. 4
22950 Karagozina Zamzagul Tashenovna Barak, bld. 6
22951 Abdullaev Adil Nietullaevich Dzhambula, bld. 147
22952 Zharylgasinova Lyayla Kenesbaevna Dzhambula, bld. 51
22953 Berzhanova Amangul Zhumabaevna SHiili, bld. 128
22954 Dusupov Tauken Ibraevich Mektep, bld. 30
22955 Salimanov Erevan Ashikbaevich Geologicheskaya, bld. 27
22957 Sadenov Kuat Kokymbaevich Kereeva, bld. 7
22958 Kalkamanov Erbolat Uvakhitovich Teriskey, bld. 36
22959 Kaldygarin Nariman Niyazovich Kirpichnaya, bld. 11, appt. 13
22960 Netaliev Arsen Maratovich Bayganina, bld. 11
22961 Bayzhanova Zhumaslu Akkalykovna Dzhambula, bld. 221
22962 Oryngaliev Tenel Oryngalievich Teriskey, bld. 23
22963 Petrova Nadezhda Nikolaevna ZHeltoksan, bld. 14/2
22964 Artygaliev Vinir Narimanovich Bruskovaya, bld. 2/6
22965 Aytzhan Nurbolek Amanzholuly ZHeltoksan, bld. 14/2
22966 Zhusupov Bolat Tleubaevich Kirpichnaya, bld. 3, appt. 4
22967 Zhambauova Nurgul Shmanovna Bazarnaya, bld. 3
22968 Zhabasov Zheksenbay Temir, bld. 5
22969 Turataeva Iristy Askanbaevna ZHeleznodorozhnaya, bld. 24/1
22970 Amanshin Isatay Bisenbaevich Temir, bld. 8
22971 Balmakhanov Bakytzhan Zharkynbaevich ZHeltoksan, bld. 9, appt. 18
22972 Netalina Kamka Egizbaevna Lokomativnaya, bld. 12/2

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.