Reverse phone directory of Moskva

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: RussiaMoskva phone numbers range 1974837-1974882

Please, select subscriber:

Moskva, phone numbers range 1974837-1974882 showed persons 1—25 from 25 (0.13 sec)

Phone Lastname, name Address
1974837 Karavaeva On Tukhachevskogo Marshala Ul., bld. 33, appt. 13
1974840 Laptev Yuz Parshina Ul., bld. 17, appt. 171
1974843 Khilov Mi Net Ulitsy
1974846 Sinitsina Kn ZHukova Marshala Prosp., bld. 57, appt. 57
1974850 Lapshova Kp ZHukova Marshala Prosp., bld. 43/1, appt. 53
1974852 Kuznetsova Ip ZHukova Marshala Prosp., bld. 51/4, appt. 25
1974856 Kopaev Ni ZHivopisnaya Ul., bld. 17, appt. 79
1974857 Nogin Av Levchenko Iriny Ul., bld. 6, appt. 39
1974858 Usychenko Lg ZHukova Marshala Prosp., bld. 35/4, appt. 54
1974859 Sherstneva Ai Narodnogo Opolcheniya Ul., bld. 21/1, appt. 81
1974861 Khotinskaya Tg Karbysheva Bulv., bld. 14/4, appt. 77
1974862 Voronin Yuf Glagoleva Generala Ul., bld. 25/1, appt. 56
1974868 Kotova Ov Parshina Ul., bld. 27, appt. 8
1974870 Rykunov Vi Novikova-Priboya Nab., bld. 4/2, appt. 1
1974871 Nikitina Mn Glagoleva Generala Ul., bld. 25/1, appt. 38
1974872 Pankin Yup Karamyshevskaya Nab., bld. 50, appt. 6
1974873 Zabrovskaya Td ZHivopisnaya Ul., bld. 13/2, appt. 89
1974874 Tikhomirova Ii ZHukova Marshala Prosp., bld. 41/3, appt. 36
1974876 Vetrov Iv Novikova-Priboya Nab., bld. 4/2, appt. 4
1974877 Simonenkov Ei Glagoleva Generala Ul., bld. 25/1, appt. 161
1974878 Kokirko Pv Novikova-Priboya Nab., bld. 12/1, appt. 19
1974879 Balashova La Novikova-Priboya Nab., bld. 4/2, appt. 42
1974880 Shakhbazyan Gg Novikova-Priboya Nab., bld. 4/2, appt. 46
1974881 Kochetkova Zi Novikova-Priboya Nab., bld. 4/2, appt. 57
1974882 Mukhina Ev Novikova-Priboya Nab., bld. 4/2, appt. 43

Other phone directories of Moskva:

Same phone directories of another cities Russia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.