Reverse phone directory of Ivanovo

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: RussiaIvanovo phone numbers range 326128-326201

Please, select subscriber:

Ivanovo, phone numbers range 326128-326201 showed persons 1—29 from 29 (0.10 sec)

Phone Lastname, name Address
326128 Khitrova Vm Bubnova Ul., bld. 72, appt. 40
326129 Zolotova Av Mayakovskogo Ul., bld. 22/13, appt. 10
326130 Romanov Bs Ikryanistovoy-Nagovitsinoy, bld. 4, appt. 154
326132 Lisenkov Ev Bubnova Ul., bld. 72, appt. 97
326133 Kapitonova Vg Lenina Prospekt, bld. 47, appt. 1
326134 Shakhverdyan Mm Tashkentskaya Ul., bld. 16, appt. 77
326137 Dvoretskaya Kv Nagornaya 3 Ul., bld. 24, appt. 73
326138 Piskunova As Zelenaya Ul., bld. 36, appt. 67
326139 Dolinina Ga Zelenaya Ul., bld. 36, appt. 19
326144 Zorin Yuv Volodarskogo Ul., bld. 66, appt. 57
326148 Korableva Gi ZHarova Ul., bld. 8, appt. 276
326151 Pushkova Vm Ermaka Ul., bld. 14, appt. 2
326152 Zhukov Yua Moskovskaya Ul., bld. 26, appt. 2
326155 Avdeeva Ii Karernaya Ul., bld. 58, appt. 96
326157 Goreva Gs Dzerzhinskogo Ul., bld. 43, appt. 35
326159 Butyrskaya Tn Karernaya Ul., bld. 2, appt. 59
326171 Raylen Iv Smirnova Ul., bld. 85, appt. 14
326172 Volodina Vs Parizhskoy Kommuny Ul., bld. 22, appt. 25
326173 Belova Vm Kuznetsova Ul., bld. 42/32, appt. 32
326174 Zhuk Ak Konspirativnyy Per., bld. 11, appt. 4
326175 Afanasev Ed Kuznetsova Ul., bld. 63, appt. 40
326176 Antonova Nm Bubnova Ul., bld. 72, appt. 125
326183 Fedorov Av Vladimirskaya Ul., bld. 62
326189 Korolkov Em Fridrikha Engelsa Prospekt, bld. 18/А, appt. 36
326190 Veretennikova Gv Letnyy 2 Per., bld. 11, appt. 44
326192 Telegina Ma Sovetskaya Ul., bld. 10, appt. 15
326196 Kubasova Nv Sovetskaya Ul., bld. 10, appt. 12
326198 Kulkova Ea Lenina Prospekt, bld. 102, appt. 137
326201 Ryzhova Zp Ikryanistovoy-Nagovitsinoy, bld. 4, appt. 186

Other phone directories of Ivanovo:

Same phone directories of another cities Russia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.