Reverse phone directory of Ichnya (CHernigovskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: UkraineIchnya phone numbers range 21331-21614

Please, select subscriber:

Ichnya, phone numbers range 21331-21614 showed persons 1—50 from 93 (0.47 sec)

Phone Lastname, name Address
21331 Dolgushina Vі Sverdlova Vul., bld. 15/А
21332 Kostritsya Nі Vasilchenka Pl., bld. 8, appt. 3
21336 Gromova Nv Lіsova Vul., bld. 14, appt. 8
21339 Shinka Іm Kotovskogo Vul., bld. 35
21340 Khristyuk Nv Drofanya Vul., bld. 24/А, appt. 7
21342 Kazhukalo Mv Sloboda Vul., bld. 45
21343 Shirobokov Yuv ZHovtneva Vul., bld. 12
21348 Smolyar No Uritskogo Vul., bld. 28
21350 Dubosar Pp Kotovskogo Vul., bld. 37
21353 Kudrevatikh Іі Pіonerska Vul., bld. 11/Б
21358 Suray Oі Dzerzhinskogo Vul., bld. 105
21364 Іvashchenko Vv Kіrova Vul., bld. 67
21368 Andrusenko Іb Lenіna Vul., bld. 205
21370 Kubrak Vm Uritskogo Vul., bld. 33
21379 Bezpala Mm 40-Rіchchya Peremogi Vul.
21392 Sizonenko Og Drofanya Vul., bld. 24/А, appt. 13
21395 Guzhovska Tz Grushevskogo Vul., bld. 4
21396 Palub Tv Lenіna Vul., bld. 17/А, appt. 11
21399 Sereda Am Uritskogo Vul., bld. 63
21401 Basha Sv Poshtoviy Prov., bld. 8, appt. 1
21406 Neskorodko Yuo Trudova Vul., bld. 25
21408 Gorban Vm Lenіna Vul., bld. 19, appt. 22
21412 Korol Mp Trudova Vul., bld. 6, appt. 1
21413 Timchenko Yao Kolgospna Vul., bld. 47
21414 Kokosha Mі Komsomolska Vul., bld. 33
21416 Zavgorodnya Vm Kіrova Vul., bld. 75
21417 Vakulenko Sd Pershotravneva Vul., bld. 69
21418 Moroz Oa Pershotravneva Vul., bld. 88
21419 Goncharenko Ro Komarova Vul., bld. 12
21420 Denisenko Og Maksimіkhіna Vul., bld. 39
21421 Aksonova Lm Proletarska Vul., bld. 27, appt. 1
21424 Kovbasa Bg Komsomolska Vul., bld. 24
21425 Desyatnichenko Tp Sidoruka Vul., bld. 17
21427 Dyadyun Gі Boychak Vul., bld. 3
21428 Datsenko Mі Pershotravneva Vul., bld. 92
21429 Oleshko Mg Komarova Vul., bld. 14
21434 Shatilo Lm SHulzhenko Vul., bld. 5
21436 Pushenko Tv Negodi Vul., bld. 22
21437 Semenets Of CHkalova Vul., bld. 26
21438 Maksakov Mv Maksimіkhіna Vul., bld. 13, appt. 2
21439 Pilipenko Yuv Єsenіna Vul., bld. 6
21440 Stepanova Gv ZHovtneva Vul., bld. 2
21444 Golovchenko Mm CHervonikh Partizan Vul., bld. 18
21459 Vlasko Nm Kotovskogo Vul., bld. 2
21462 Terebun Іv Zalіznichna Vul., bld. 32
21478 Іvakhno Sm Drofanya Vul., bld. 24/А, appt. 6
21481 Tvardovskiy Syu SHulzhenko Vul., bld. 16
21484 Skripnik Gm Bіlostok Vul., bld. 14
21492 Gubar Vb Poshtoviy Prov., bld. 8, appt. 2
21499 Boyko Vf Lenіna Vul., bld. 40, appt. 31

Other phone directories of Ichnya (CHernigovskaya oblast):

Same phone directories of another cities Ukraine:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.