Reverse phone directory of Kremenets (Ternopolskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: UkraineKremenets phone numbers range 23654-23764

Please, select subscriber:

Kremenets, phone numbers range 23654-23764 showed persons 1—50 from 82 (0.10 sec)

Phone Lastname, name Address
23654 Nosachova Gg SHevchenka T. Vul., bld. 9, appt. 3
23655 Kravets Vn Lotchikіv-Vizvolitelіv Vul., bld. 14/Б, appt. 6
23656 Sotnik Pm Dubenska Vul., bld. 76
23657 Rosіtska Mv Zamkova Vul., bld. 9, appt. 1
23658 Іshchuk Av Dubenskiy Prov., bld. 10, appt. 2
23659 Trachuk Sr SHevchenka T. Vul., bld. 32
23661 Sakіdon Lv Potіk Іrva Vul., bld. 39
23665 Bernadskiy Yuv Dubenska Vul., bld. 154
23666 Borshchik Vv Pіddіvicha Vul., bld. 33
23667 Khertel Mv Pchіlki O. Vul., bld. 10
23668 Morozova Ld Berezina Vul., bld. 9, appt. 2
23669 Avdіychuk Lp Slovatskogo YU. Vul., bld. 5, appt. 6
23670 Popіlevich Vs Berezina Vul., bld. 46
23671 Kamіnskiy Vv Sіlskiy Prov., bld. 4
23672 Guslavska Go Pochaїvskiy Prov., bld. 2
23674 Levchuk Sv Slovatskogo YU. Vul., bld. 8, appt. 23
23675 Rostkіvskiy Fs Nepritskogo-Granovskogo Vul., bld. 4
23676 Gnatyuk Vo Dubenskiy Prov., bld. 4
23677 Valetskiy Es Berezina Vul., bld. 9, appt. 1
23678 Kovalchuk Am Gorkogo Vul., bld. 5, appt. 3
23679 Blazhko Mp Akіmova Vul., bld. 8
23681 Ternoviy Vm Sanatorіyna Vul., bld. 1/А
23682 Sinitska Lv Lyaturinskoї O. Vul., bld. 38, appt. 2
23683 Lapіy Vyu SHkіlniy Prov., bld. 8
23684 Gavrilyuk Ge Feshchuki
23685 Strokіna Np Sanatorіyna Vul., bld. 8
23686 Vishnevska Lm Zatishshya, bld. 5
23687 Matsyuk Ng Martsenіvka, bld. 4
23690 Yaskevich No Kornії Vul., bld. 9
23691 Kusen Gv Dubenska Vul., bld. 161, appt. 1
23693 Duchinska Lv Berezina Vul., bld. 58
23694 Blagushina Om Dragomanova M. Vul., bld. 18, appt. 6
23695 Rudnіtskiy Mp Morgvi Prov., bld. 1
23696 Gontaruk Gf Vatutіna Vul., bld. 26
23698 Ptashinska Gі Krasnogіrka Vul., bld. 2
23700 Bіlorus Nm Akіmova Vul., bld. 13
23703 Fіlik Lg Mirnogo P. Vul., bld. 1
23704 Sokolovska Gv Druzhbi Vul., bld. 36
23706 Lakhmanyuk Bv Slovatskogo YU. Prov., bld. 8, appt. 31
23707 Mandzyuk Am Kozubskogo Vul., bld. 32
23708 Pisarenyuk Zі Akіmova Vul., bld. 18
23709 Mazurok Vg Lіtseyna Vul., bld. 18, appt. 4
23710 Sagay Rі Dubenska Vul., bld. 64/А, appt. 5
23711 Slivyuk Op Strіletska Vul., bld. 3
23712 Trachuk Іі Grabіvka, bld. 24
23713 Skakalska Lp Vishnіvetska Vul., bld. 109
23715 Іvasyuk Va Akіmova Vul., bld. 28
23717 Skakalskiy Ov Pіddіvicha Vul., bld. 19
23718 Bozhuk Yud Vatutіna Vul., bld. 31
23720 Malіglovka Go Olzhicha Vul., bld. 5/А

Other phone directories of Kremenets (Ternopolskaya oblast):

Same phone directories of another cities Ukraine:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.