Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 27468-27551

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 27468-27551 showed persons 1—50 from 83 (0.13 sec)

Phone Lastname, name Address
27468 Kuanalin Karshyga Kuanyshovich _SHubarshi Ul.avrova, bld. 12
27469 Zhiengaliev Saginay _SHubarshi Ul.60 Let Oktyabrya, bld. 5
27470 Tulegenov Zhomart Kudaybergenovich _SHubarshi Ul.neftyanikov
27471 Balmashov Kayrat Erkinovich _SHubarshi Ul.satpaeva, bld. 15, appt. 1
27472 Bogdanova Raymash Konyskulovna _SHubarshi Ul.50 Let Kaz.ssr, bld. 18, appt. 1
27473 Bazarbaeva Sholpan Karsakbaevna _SHubarshi Ul.stepnaya, bld. 48
27474 Kaldygozhin Erbolat Kayratovich _SHubarshi Ul.geologicheskaya, bld. 42
27475 Sayfullin Zaytun Zakievich _SHubarshi Ul.50 Let Vlksm
27476 Irzhanov Amantay Kasymovich _SHubarshi Ul.oktyabrskaya, bld. 20
27477 Kelimov Rayymbek Abdygalievich _SHubarshi Ul.50 Let Kaz.ssr
27478 Zhumagaliev Talgat Shokhanovich _SHubarshi Ul.60 Let Oktyabrya, bld. 10, appt. 2
27479 Abdina Azhar _SHubarshi Ul.50 Let Vlksm, bld. 5
27480 Kisikov Shyntas Nysanovich _Sarkul
27481 Abdullin Zholdybek Saktaganovich _SHubarshi Ul.oktyabrskaya, bld. 10
27482 Eskaliev Marat Zinadinovich _SHubarshi Ul.satpaeva, bld. 8
27483 Sarin Baltabek Salimzhanovich _SHubarshi Ul.stepnaya, bld. 5
27484 Kazbek0Va Tynyshtyk Myrzagali Kyzy _SHubarshi Ul.geologicheskaya, bld. 2/А
27485 Tabyldina Zhidesh _SHubarshi Ul.60 Let Oktyabrya
27486 Nysanbaev Amankeldy Kunkozhaevich _SHubarshi Ul.avrova, bld. 3
27487 Ospanov Shantbay _SHubarshi Ul.b.momyshuly, bld. 2
27488 Abdullina Ayman _SHubarshi Ul.50 Let Vlksm, bld. 9
27489 Arstangaliev Kapar Akhmetovich _SHubarshi Ul.oktyabrskaya, bld. 10
27490 Kurmanalin Duisipbek Shegebaevich _SHubarshi Ul.satpaeva, bld. 22, appt. 7
27491 Arystanbay Zakhariya _SHubarshi Ul.kosmonavtov, bld. 11
27492 Karamanov Daulet _SHubarshi Ul.oktyabrskaya, bld. 16
27493 Sapargalieva Uzil Vasilievna _SHubarshi Ul.stepnaya, bld. 1
27494 Sariev Kapan _SHubarshi Ul.kosmonavtov, bld. 8, appt. 1
27495 Tulegenov Zhumagol Kenesovich _SHubarshi
27496 Zhanabergenov Satbay Zholdygalievich _SHubarshi Ul.kosmonavtov, bld. 14
27497 Artykbaeva Balzhibek Khamidullinovna _SHubarshi Ul.aerodromnaya, bld. 18
27498 Tuleubaeva Balday _SHubarshi
27499 Kelim Madinet _SHubarshi Ul.8 Marta
27500 Peregovornyy Punkt Kopa _SHubarshi
27501 Zhauynbaev Baymen _Kumsay
27502 Aytpaganbetov Amanysh Saktaganovich _Kenkiyak, bld. 16, appt. 16
27503 Bayzhumaev Murat _Kenkiyak, bld. 4, appt. 13
27504 Bakieva Flera Zakarievna _Kenkiyak, bld. 19, appt. 4
27505 Zhumabaev Erlan Boranbaevich _Kenkiyak, bld. 16, appt. 17
27506 Khabutdinov Gali Shaykhulovich _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 5, appt. 2
27507 Zhilkimanova Saniya Zhazmukhambetovna _Kenkiyak, bld. 14, appt. 18
27508 Karasholak Zhanbolat Zhenisuly _Kenkiyak, bld. 29, appt. 10
27509 Ibraev Talgat _Kenkiyak, bld. 20, appt. 10
27510 Baldibekov Adilbek Kistaubaevich _Kenkiyak, bld. 29, appt. 2
27511 Tamabaeva Bibi Latypovna _Kenkiyak, bld. 34, appt. 10
27512 Akhmedziyanova Nuriya Garifovna _Kenkiyak, bld. 16, appt. 22
27513 Davutaeva Raisa Kausarovna _Kenkiyak, bld. 14, appt. 9
27514 Ibragimova Razaliya Khasanovna _Kenkiyak, bld. 13, appt. 17
27515 Abdrakhimov Torekhan _Kenkiyak, bld. 35, appt. 10
27516 Mukashev Sabirzhan _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 10
27517 Kosshina Aliya Akimbaevna _Kenkiyak, bld. 19, appt. 18

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.