Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 22401-22499

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 22401-22499 showed persons 1—50 from 83 (0.17 sec)

Phone Lastname, name Address
22401 Akhmetov Sarsenbay Dzhambula, bld. 85
22404 Baymukhanov Bauyrzhan Nygymetovich Geologicheskaya, bld. 31
22405 Kaziev Esenzhol Temirbaevich Geologicheskaya, bld. 11
22406 Kuspaev Bauyrzhan Koyshekenovich Sadovaya, bld. 11
22407 Sataev Adilgerey Sundetovich Zapadnaya, bld. 37
22408 Kuanyshkaliev Zhaksylyk Shakirovich Bruskovaya, bld. 3, appt. 8
22409 Dilmukhambetova Zina Khabdrakhmanovna Akkudyk, bld. 7
22410 Nyshanov Zholbatyr Andirovich Bazarnaya, bld. 26
22411 Darkulov Uzakbay Tulemisovich Bayganina, bld. 60, appt. 52
22412 Peregovornyy Punkt Shubar-Kuduk Kereeva, bld. 1
22413 Igilmanova Nurslu Ergalievna Temir, bld. 35
22414 Koybagarov Myrzagali Absatovich Bayganina, bld. 2, appt. 52
22415 Sagimbaev Kayrkhozha Sagievich Dzhambula, bld. 107
22416 Imanbaeva Gulsim Zholdygaraevna Berseeva, bld. 37
22417 Dabyldin Birzhan Munaytpasovich Bayganina, bld. 7/А
22418 Otarbaev Birzhan Slamgalievich Bayganina, bld. 1
22419 Kurmalakova Gulstan Sagyndykovna Kirpichnaya, bld. 9, appt. 16
22420 Moldagulov Samat Shamilevich Teriskey, bld. 52
22422 Sandybay Agyn Sandybayuly Teriskey, bld. 31, appt. 1
22423 Sagidanova Gulshat Aktleuovna Bruskovaya, bld. 4, appt. 1
22424 Mendigarin Bazarbek Bazarnaya, bld. 44
22425 Mynbaev Andagul Izbasarovich Dzhambula, bld. 19
22426 Kaliev Amangali Doskulovich Akkudyk
22427 Sulekenov Khamidulla Nurekenovich Stroitelnaya, bld. 5
22428 Gayazov Sergey Vilevich Privokzalnaya, bld. 50, appt. 27
22429 Makhmutova Malika Kimovna Kereeva, bld. 10
22430 Kalmagambetova Ayshagul Satkulovna Geologicheskaya, bld. 4
22431 Turganbay Mereke Askeruly ZHeltoksan, bld. 9, appt. 10
22432 Abishev Mirambek Kenesovich ZHeleznodorozhnaya, bld. 9
22433 Begeshov Zhienbay Turegalievich Stroitelnaya, bld. 23
22434 Kazkenov Sergali Narmaganbetovich ZHanakurylys, bld. 14
22435 Kenzhegulova Gulsim Kenzhegulovna Bruskovaya, bld. 2, appt. 3
22436 Boranbaev Mirzhan Karagulovich Kirpichnaya, bld. 8, appt. 8
22437 Dzhumagaliev Isa Sagidanovich Berseeva, bld. 29
22438 Begemanova Zhaniya Umbetovna Bazarnaya, bld. 28
22439 Salimanov Kadirzhan Konyrovich Uilskiy, bld. 3
22441 Izbasov Askar Ongarovich ZHeleznodorozhnaya, bld. 30
22442 Magzom Meyrbek Mukhituly Zapadnaya, bld. 6
22443 Burkitova Gaukhar Adilgereevna Geologicheskaya, bld. 11
22444 Abilzhanova Tazhi Kurenovna Bruskovaya, bld. 3, appt. 2
22446 Omarov Berdygali Tulegenovich Sadovaya, bld. 37
22447 Seitov Ivan Balmaganbetuly Geologicheskaya, bld. 17
22449 Kaliev Abylay Kazymovich Kereeva, bld. 20, appt. 9
22450 Ayazbaev Sultanbek Ayazbaevich ZHeleznodorozhnaya, bld. 25/А
22451 Balmakhanov Zharkynbay Balmakhanovich Geologicheskaya, bld. 3
22453 Ormanov Aydyngali Zhangalievich Dzhambula, bld. 124
22454 Kyrkymbay Shmidt Khayrollauly Asau-Barak, bld. 16
22456 Sapargaliev Zhanas Baksikovich Akkudyk, bld. 6
22459 Shaimov Bolat Seytenovich ZHeleznodorozhnaya, bld. 32
22460 Zhulduzov Aman Sultanovich Akkudyk, bld. 10

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.