Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 26203-26306

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 26203-26306 showed persons 1—50 from 83 (0.08 sec)

Phone Lastname, name Address
26203 Aktauov Kurman Nuradinovich _Kenkiyak Ul.derbesalina
26204 Dzhubaniyazov Berik Nugumetzhanovich _Kenkiyak, bld. 11, appt. 1
26205 Amankulov Zhumabek Kyzmetovich _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 6
26206 Eskazin Seylkhan Sergalievich _Kenkiyak Ul.70 Let Oktyabrya
26207 Shagaraeva Zhumagul _Kenkiyak Ul.baluanova, bld. 6
26208 Turanova Akhzharkyn _Kenkiyak Ul.abaya, bld. 101
26209 Khauaniya Sipat _Kenkiyak Ul.kurmangazy, bld. 5
26210 Kuzembaev Zhanzharyk Nuradinovich _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 36
26211 Torekhan Turlan Ergaliuly _Kenkiyak, bld. 22, appt. 18
26212 Predybaylo Elizaveta Aleksandrovna _Kenkiyak, bld. 9, appt. 42
26213 Kabaev Nurbolat _Kenkiyak Ul.stroitelnaya, bld. 129
26214 Unaybaev Sandygaliy _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 36
26215 Tulmagambetov Samat Agnaevich _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 32, appt. 1
26217 Kuzdibaev Tleuzhan Kaliuly _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 41
26218 Tanirbergenov Kanat Esenovich _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 5, appt. 2
26219 Akhmetov Samat Amandykovich _Kenkiyak Ul.baluanova, bld. 8
26220 Balmukhanov Kuatzhan _Kenkiyak Ul.baluanova, bld. 5
26222 Zhunusov Asylbek Okasovich _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 9
26223 Kalmanov Mynzhasar _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 9
26224 Shkaporova Valentina Nikolaevna _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 37
26225 Kulimov Shegenbay Kulimovich _Kenkiyak Ul.abaya, bld. 51
26226 Mukhranova Svetlana Vasilevna _Kenkiyak Ul.seyfulina, bld. 4
26227 Ergaliev Adilbek Samgalievich _Kenkiyak Ul.seyfulina, bld. 25, appt. 3
26228 Baranov Anatoliy Anatolevich _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 19
26229 Nurgaliev Serikpay _Kenkiyak Ul.kurmangazy, bld. 4
26230 Tanibergen Mereke _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 2, appt. 3
26231 Seytekov Tauyrzhan Aktleuovich _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 29, appt. 2
26232 Uteuliev Zhumabek Saginovich _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 3, appt. 2
26233 Aliev Sambay Alievich _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 3, appt. 1
26235 Sanzhanova Zhaniza Izimbergenovna _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 12, appt. 1
26236 Kaliev Marat Oteshovich _Kenkiyak Ul.derbesalina, bld. 17, appt. 2
26237 Tuleuova Sharipa Kabanbaevna _Kenkiyak Ul.baluanova, bld. 12
26238 Akhmetzhanov Kuttybay Erekeshovich _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 37
26243 Zhangazieva Damet _Kenkiyak Ul.baluanova, bld. 12, appt. 2
26244 Akzhigitov Bisengali Arsenuly _Kenkiyak Ul.bayganina
26245 Nurzhanov Marat _Kenkiyak Ul.zhubanova, bld. 1
26246 Mambetova Shynar Turmuratovna _Kenkiyak Ul.seyfulina, bld. 6
26247 Akimkereeva Gulzhan _Kenkiyak Ul.abaya, bld. 63
26248 Zholmagambetova Nurgiysa _Kenkiyak Ul.derbesalina, bld. 15
26252 Shadin Amandyk Korkytbayuly _Kenkiyak, bld. 32, appt. 2
26253 Mambetova Akbizhan Seylkhanovna _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 5, appt. 1
26254 Balmukhanov Sagynbay Adilkhanovich _Kenkiyak Ul.sankibay, bld. 5
26255 Eskaliev Kanzada Sabirovich _Kenkiyak Ul.zhubanova, bld. 106
26256 Zhanysbay Gulshara Konakbaykyzy _Kenkiyak, bld. 32, appt. 18
26257 Bisenova Kulan _Kenkiyak Ul.abaya, bld. 39
26258 Zhauymbaev Salmen Obaevich _Kenkiyak Ul.40 Let Oktyabrya, bld. 10, appt. 4
26259 Boyarshinova Nagima Ilyasovna _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 13
26260 Turegaliev Bagdan Iglikovich _Kenkiyak Ul.neftyanikov, bld. 29, appt. 2
26261 Baymaganbetov Baymurat Konebaevich _Kenkiyak Ul.bayganina, bld. 112
26262 Kuanyshbekov Bolatkhan Darzhanovich _Kenkiyak Ul.naberezhnaya, bld. 4

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.