Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 25436-25568

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 25436-25568 showed persons 1—50 from 83 (0.12 sec)

Phone Lastname, name Address
25436 Tynybekova Gulan Nuradinovna _Aksay
25437 Nauryzova Nazgul Sergalievna _Aksay
25438 Taukenov Koban Kuanyshbekovich _Aksay
25439 Bukenbaev Zhanbolat Sabitovich _Aksay
25440 Tumysheva Marziya Zhumabaevna _Aksay
25441 Kendikuzhina Gulnara Kuzhalievna _Aksay
25442 Kulekenova Altynay Tynyshtykgalievna _Aksay
25443 Nurgalieva Ulmeken Aukatovna _Aksay
25444 Bushekov Artur Zhardemgalievich _Aksay
25445 Erekeshev Kabesh Minturganovich _Aksay
25446 Zholaev Amantay Klenbayuly _Aksay
25447 Almukhanov Tleuzhan Umabayuly _Aksay
25448 Akhina Roza _Aksay
25449 Tuleniyazov Amanzhol Kalniyazovich _Aksay
25450 Akmurzina Bakytzhamal Shornaevna _Aksay
25451 Esengaliev Berik Sapevich _Aksay
25452 Muratova Zina Zhumakanovna _Aksay
25453 Kurmanalin Erkin Daurenbaevich _Aksay
25454 Berdibaeva Zina Burabaevna _Aksay
25456 Tlepin Tuleubay _Aksay
25500 Kushkimbaev Erkebulan Tartipovich _Temir Ul.takenova, bld. 7
25502 Tereshenok Anna Leontevna _Temir Ul.ualikhanova, bld. 2
25503 Utalieva Dilbar Ayladyrovna _Temir Ul.mametova, bld. 6
25504 Zhursunov Mukhtar Sagidullaevich _Temir Ul.altynsarina, bld. 16
25505 Bisengaliev Ruslan Zhanbyrbaevich _Temir Ul.mametova, bld. 29
25506 Utesinov Satzhan Sadykovich _Temir Ul.moldagulova, bld. 37, appt. 1
25507 Melnikov Petr Petrovich _Temir Ul.abilkairkhana, bld. 55
25509 Kamyspaev Duysen Erzhigitovich _Temir Ul.moldagulova, bld. 40
25510 Kazachenko Vladimir Dorofeevich _Temir Ul.abaya, bld. 5
25511 Kadyrov Sergali Abdullaevich _Temir Ul.sankibay Batyra, bld. 28
25512 Mendibaeva Betsi Aleksandrovna _Temir Ul.balmukhanova, bld. 23
25513 Kairbekov Omirzhan Kaldybaevich _Temir Ul.abilkairkhana, bld. 30
25515 Tursunbaev Beknazar Zhumaevich _Temir Ul.ualikhanova, bld. 27
25516 Shamsutdinov Rauf Ravilevich _Temir Ul.konaeva, bld. 2
25517 Batyrshin Rinat Romanovich _Temir Ul.moldagulova, bld. 21
25518 Moldakulov Nurlybek Zhangirovich _Temir Ul.abilkairkhana, bld. 21
25520 Nugmanov Meyrzhan Kulumzhanovich _Temir Ul.konaeva, bld. 18
25521 Peregovornyy Punkt Gtemir _Temir Ul.takenova
25522 Istleev Erlan Bazarbaevich _Temir Ul.tolganay, bld. 4
25523 Sataev Kazen Moldagazievich _Temir Ul.tolganay, bld. 12
25524 Tungushpaev Marat Nurkanovich _Temir Ul.sankibay Batyra, bld. 5
25525 Akshabaev Bagdat Shapudadaevich _Temir Ul.tolganay, bld. 24
25526 Sagi Kazbek Akimkhanuly _Temir Ul.abaya, bld. 16
25527 Gataullin Ravkhat Galiullovich _Temir Ul.balmukhanova, bld. 6
25528 Akbalin Mugal Kuzekbaevich _Temir Ul.mametova
25529 Tuketov Boranbay _Temir Ul.abilkairkhana, bld. 29
25530 Zamalutdinov Malik Rashidovich _Temir Ul.takenova, bld. 34
25531 Akbalin Zharilgap Kuzenbaevich _Temir Ul.abilkairkhana, bld. 45
25532 Nugmanova Kalifa Aytkalievna _Temir Ul.ualikhanova, bld. 30
25533 Bektengaliev Askar Khayrullaevich _Temir Ul.abaya, bld. 13

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.