Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 23402-23486

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 23402-23486 showed persons 1—50 from 83 (0.08 sec)

Phone Lastname, name Address
23402 Ormanov Urazgali Zhangalievich Dzhambula
23403 Kaukambaev Amankeldy Umbetovich Stroitelnaya
23404 Akhmetov Amanbay Bolatuly ZHastar, bld. 23
23405 Nurtleuov Asylkhan Dostanovich ZHastar, bld. 5
23406 Bisengaliev Sultangali Baktybaevich ZHastar
23407 Tleulin Orysbay Sultanovich ZHastar, bld. 1, appt. 7
23408 Kaliev Nurlan Sayaevich Dzhambula, bld. 5
23409 Igibaev Nurlan Eleshovich Smp 555, bld. 1
23410 Bekbauov Kopzhasar Tasymbaevich Berseeva, bld. 36
23411 Khanov Ayzharik Makarovich ZHastar, bld. 45
23412 Tolenov Kadyr Tolenovich Kereeva, bld. 5
23413 Shamenov Dauletkerey Shmanovich Kereeva, bld. 18
23414 Nugmanova Gulmira Orazbaykyzy Kereeva, bld. 20, appt. 7
23415 Burkutova Zhumagul Adilgereeva Kereeva, bld. 2
23416 Kabiev Aydarbek Kaydarovich Kereeva, bld. 15, appt. 2
23417 Shinkarenko Aleksandr Sergeevich Kereeva, bld. 20, appt. 2
23418 Aliev Salyk Alma-Orazbaevoy
23419 Fomenko Tamara Ivanovna Kereeva, bld. 20, appt. 1
23420 Taganiyazov Serikbay Mynbaevich Teriskey, bld. 57
23421 Sultanova Akburysh Sultanovna Teriskey, bld. 1
23422 Ayzharikov Askhat Berikovich Teriskey, bld. 47
23423 Mynbaev Maylybay Mynbaevich Teriskey, bld. 45
23424 Nurzhanova Kanbibi Teriskey, bld. 43
23425 Kubyshev Zholdas Teriskey, bld. 37
23426 Akimova Aksaule Izbasarovna Teriskey, bld. 43, appt. 1
23427 Shaimova Roza Zadagalieana Teriskey, bld. 46
23428 Aliev Rashit Baybosynovich Teriskey, bld. 48, appt. 2
23429 Abilov Amangos Abiluly Teriskey, bld. 40
23430 Kanalina Marusya Akimovna Teriskey, bld. 36, appt. 1
23431 Utebalina Mariya Kurmanbaevna Teriskey, bld. 55
23432 Nurmagambetov Zhuma Edilbaevich Teriskey, bld. 54
23433 Bukhashev Makhambet Sagyrbaevich Teriskey, bld. 25
23434 Karasaeva Aykenzhe Bazarbaevna Teriskey
23435 Umarova Umit Utebalovna Teriskey, bld. 57, appt. 1
23436 Shinkulov Marat Irskalievich Teriskey, bld. 55/А
23437 Tulmagambetov Marat Agisovich Kenestu, bld. 4
23438 Uteumagambetov Zholdybay Konysbaevich Abay, bld. 23
23439 Nurzhanov Bazargali Ulykpanovich Abay, bld. 62
23440 Eshimbaev Esen Balkhashovich Depovskaya, bld. 19, appt. 1
23441 Uspanov Bagdat Nikolaevich Kenzhaly, bld. 5
23442 Turmukhambetova Karylga Tokymbaevna Kenestu, bld. 9
23443 Alaev Ramazan Kenestu, bld. 8
23444 Esenamanov Bakhitzhan Alimkulovich Abay, bld. 30
23445 Kusaynova Marzhankul Iklasovna Depovskaya, bld. 6
23446 Safiullina Raziya Kenestu, bld. 15
23447 Abilzhanova Tazhi Khorenovna Mektep, bld. 4
23448 Kazkenov Aydyngali Aytpaganbetovich _Dzhambul, bld. 90
23449 Kadyrova Nazipa Tursynovna Abay, bld. 60
23450 Bashalov Manarbek Alma-Orazbaevoy, bld. 10
23451 Tazhibaeva Kyzzhibek Ermekovna Dzhambula, bld. 153

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.