Reverse phone directory of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: KazahstanSHubar-kuduk phone numbers range 23306-23402

Please, select subscriber:

SHubar-kuduk, phone numbers range 23306-23402 showed persons 1—50 from 83 (0.08 sec)

Phone Lastname, name Address
23306 Bekturly Zauresh Zhauynbaykyzy Dzhambula, bld. 10
23307 Baymuratov Bulat Abzhalievich Akkudyk, bld. 9
23308 Kurumbaeva Sholpan Dzhambula, bld. 192
23309 Tukeshov Bizhan Mukhanovich Dzhambula, bld. 153
23312 Urkimbaeva Liza Sakenovna ZHeltoksan, bld. 11, appt. 3
23313 Bayzhanov Baktygali Zhaksylykovich Kirpichnaya, bld. 8, appt. 12
23318 Ruzhitskaya Valentina Pavlovna Privokzalnaya, bld. 50, appt. 22
23320 Ondin Bakytzhan Nurmeddenovich Gagarina, bld. 51
23322 Amankulov Zhubatkan ZHeltoksan, bld. 9, appt. 12
23323 Kenetaeva Nurlygul Abilkhamidovna Kirpichnaya, bld. 8, appt. 16
23324 Bekenov Salimzhan Kayyrbaevich ZHeltoksan, bld. 9, appt. 5
23325 Kushenova Zhumagul Turganbaevna Smp 555
23327 Bakhaeva Bagdagul Alimzhanovna Smp 555, bld. 1, appt. 3
23328 Eskairov Asker Dzhambula, bld. 17
23329 Nugymanov Amanserik Mataevich SHiili
23330 Nysanov Nurlan Ivanovich ZHeltoksan, bld. 9, appt. 25
23331 Kaukakov Galidulla Akkazhievich ZHeltoksan, bld. 11
23332 Nugmanova Ulbolsyn Kabievna ZHastar, bld. 12
23333 Zhubanysheva Kuralay Nagmetovna Lokomativnaya, bld. 2
23334 Tankov Nasradin Nuradinovich ZHastar, bld. 20
23335 Konysov Alibek Zhaksatovich Dzhambula, bld. 155
23336 Kaliev Serikzhan Duysenovich Barak, bld. 6
23337 Muratov Amangali Dzhambula, bld. 100
23338 Ergaliev Berik Sarmanovich ZHastar, bld. 1
23340 Begimova Raushan Nagashybaykyzy ZHeltoksan, bld. 9, appt. 2
23341 Zhetybaev Erbolat Zholmurzaevich Bayganina, bld. 34
23342 Alim Turmys Koyshemanuly Dzhambula, bld. 118
23343 Aybazarov Orysbay Toreevich Dzhambula, bld. 7, appt. 36
23344 Erbatyrov Kanatzhan Otesinovich Uilskiy
23345 Dovranova Ayzhan Pantoevna Kirpichnaya, bld. 10, appt. 3
23346 Ermagambetova Gulsim Galymovna ZHeleznodorozhnaya, bld. 27, appt. 6
23347 Istigulova Bakzhamal Baykadamovna ZHeltoksan, bld. 9, appt. 33
23348 Adilova Ziba Bagisanovna Barak, bld. 16, appt. 5
23349 Tazhibaev Askar Ilekovich Uilskiy, bld. 5
23350 Sarin Bisembay Khalelovich Kereeva, bld. 8
23352 Turmagambet Berik Kabyluly Bazarnaya, bld. 5
23353 Erekenov Aktleu Kuanyshevich Privokzalnaya
23354 Akasheva Sapura Dzhambula, bld. 22
23355 Alimbetova Mensulu Ermekovna Bayganina, bld. 60, appt. 17
23356 Sadykova Ayman ZHeltoksan, bld. 4, appt. 2
23358 Kusainova Irina Ivanovna Bruskovaya, bld. 2, appt. 2
23359 Nurymbetov Rakhim Kuanyshovich Bruskovaya, bld. 2, appt. 1
23360 Khitushko Natalya Dmitrievna Bruskovaya, bld. 2, appt. 6
23361 Sagidenov Mizkhat Alimovich Bruskovaya, bld. 2, appt. 3
23362 Shigirova Slupash Toleugaraeva ZHastar, bld. 6
23363 Utarbaev Zhandarbek Slemgalievich Mektep, bld. 27
23364 Amangeldiev Kanat Amangeldievich Mektep, bld. 16
23365 Ryskulov Sagidolla Zhumekenovich Smp 555, bld. 1
23366 Eskarin Borash Duysengelievich Kzylzhar, bld. 8
23367 Shaimov Nurkuzha Seytenovich Bayganina, bld. 43

Other phone directories of SHubar-kuduk (Aktyubinskaya oblast):

Same phone directories of another cities Kazahstan:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.