Reverse phone directory of Vladimir

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: RussiaVladimir phone numbers range 253220-253257

Please, select subscriber:

Vladimir, phone numbers range 253220-253257 showed persons 1—30 from 30 (0.15 sec)

Phone Lastname, name Address
253220 Rychkov Pg
253222 Dyukovskiy S
253223 Valuev Lf
253224 Bogatova If
253225 Rakhmaninova Gv
253226 Rud Vi
253227 Snezhkova Ag
253228 Malitskaya Zi
253229 Alekseeva T
253230 Rybakova Mm
253231 Bushkova Aa
253233 Efimova Ti
253234 Pavlov Gyu
253236 Shkinev Vi
253237 Batova Av
253238 Panov Yuk
253239 Semenov Ar
253240 Starova It
253242 Kurganov Va
253243 Lukyanova Lv
253244 Smoyan Ta
253245 Samoylov Av
253247 Sheremeteva Z
253248 Skitovich Ng
253250 Beshchekov Nyu
253251 Sidorenko Va
253254 Timokhina Aa
253255 Bolshakov Am
253256 Krylova Gi
253257 Mineev Vv

Other phone directories of Vladimir:

Same phone directories of another cities Russia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.