Reverse phone directory of Kardymovo (Smolenskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: RussiaKardymovo phone numbers range 47149-49114

Please, select subscriber:

Kardymovo, phone numbers range 47149-49114 showed persons 1—50 from 60 (0.21 sec)

Phone Lastname, name Address
47149 Shitikov Vv Vachkovo
47150 Arsyukova Sv Vachkovo
47151 Novikova Nf Fedurnovo
47152 Bulkin Av Vachkovo
47153 Pribavkina Ep Vachkovo
47155 Kupreeva Ng Kuntsovo
47156 Naumenkova Tp Vachkovo
47157 Sudakov Yun Vachkovo
47158 Namestnikova Gv Vachkovo
47159 Troshin Nl Vachkovo
47610 Moskaeva Ln Konchino
47611 Kolosov As Netrizovo
47612 Kokh Oi Netrizovo
47613 Vorobeva Sp Sukhorukovo
47614 Ivanova Im Kulyatino
47615 Goryaynov Vi Netrizovo
47616 Papkova Ne Goryunino
47617 Svistunov Np Netrizovo
47620 Poluektova Tm Netrizovo
47621 Borisova Lp Netrizovo
47622 Morozov Ma Netrizovo
47623 Borisova Ev Netrizovo
47625 Parchevskiy Vn Netrizovo
47626 Mukhanov Vn Dukhovskaya
47627 Kuryanov Ps Lomeykovo
47628 Golikov Sn Netrizovo
47629 Koshkina Nn Netrizovo
47630 Zholudeva Ei Netrizovo
47631 Khotov Am Netrizovo
47632 Titov Nv Netrizovo
47633 Kletskin Np Gololobovo
47635 Kuskov Fa Netrizovo
47636 Meshkovskaya Ak Spas
47642 Sataeva Gu Netrizovo
47643 Vashchinina Ayu Netrizovo
47644 Ershov Vs Tirya
47645 Petukhova Zhv Netrizovo
47646 Kovaleva Ts Netrizovo
47647 Kartoshkina Tv Netrizovo
47648 Kovalchuk Lg Netrizovo
47651 Doguzova Ss Netrizovo
47652 Guzyukin Ab Netrizovo
47654 Shlemenkov An Netrizovo
47655 Bagomedova Tn Netrizovo
47656 Gavrilova Rv Dukhovskaya
47657 Maloletneva Nv Netrizovo
47658 Gamus Tv Netrizovo
49100 Savelchenkov Vk Kamenka
49101 Konyukhov Mm Zaluzhe
49103 Sedov Ai Kamenka

Other phone directories of Kardymovo (Smolenskaya oblast):

Same phone directories of another cities Russia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.