Reverse phone directory of Glinka (Smolenskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: RussiaGlinka phone numbers range 41196-41283

Please, select subscriber:

Glinka, phone numbers range 41196-41283 showed persons 1—31 from 31 (0.09 sec)

Phone Lastname, name Address
41196 Klyuchnikov Vv Novaya
41197 Semchenkova At Partizanskaya Ul.
41198 Golyshmanova Va Smolenskiy Per., bld. 1, appt. 1
41202 Glushak Ii 70 Let Oktyabrya Ul.
41204 Maslov Av Internatsionalnaya Ul.
41207 Ostrovskaya El Krasnaya Ul.
41210 Golnev Mm Internatsionalnaya Ul., bld. 9
41216 Avdeenkova Vm Petropavlovka
41220 Kosobutskiy Di Internatsionalnaya Ul.
41227 Kondrateva Va Novaya Ul.
41231 Kazachkova Ea Novaya Ul., bld. 18, appt. 2
41235 Gancheva Na 70 Let Oktyabrya Ul.
41237 Dadykina Tv Petropavlovka
41239 Stepin Aa Pobedy Ul.
41243 Dolnikov Sn Gorkogo Ul., bld. 4, appt. 1
41245 Tsyza Gp Pobedy Ul.
41248 Ivanov Vn Meliorativnaya Ul.
41251 Gendik Tm Krasnaya Ul., bld. 2
41254 Lukyanova Lm Petropavlovka
41256 Emelyanov As Lnozavod
41257 Fedorenkov Vn Novaya
41260 Markelova Mv Lnozavod
41262 Ushatkina Ng Ozernaya Ul.
41264 Markina Tv Gorkogo Ul.
41265 Kazakov Av Petropavlovka
41268 Mulkaev Vkh 70 Let Oktyabrya Ul., bld. 6
41272 Salov Sv Tereshchenkovoy Ul.
41276 Khizriev Vkh Glinki Ul., bld. 9, appt. 1
41279 Larchenkov Vd Novo-YAkovlevichi
41280 Shimanskaya Mv Internatsionalnaya Ul.
41283 Kuznetsova Oa Selkhoztekhnika

Other phone directories of Glinka (Smolenskaya oblast):

Same phone directories of another cities Russia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.