Reverse phone directory of SHumyachi (Smolenskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: RussiaSHumyachi phone numbers range 43640-43940

Please, select subscriber:

SHumyachi, phone numbers range 43640-43940 showed persons 1—50 from 79 (0.08 sec)

Phone Lastname, name Address
43640 Kiselev Ni Zimonino
43641 Rebenkov Gd Zimonino
43642 Shurokhaylova Nf Zimonino
43643 Tkachuk Ia Zimonino
43644 Rebenkov Dt Zimonino
43646 Ravkovskiy Ki Zimonino
43647 Bykov Ig Zimonino
43649 Kiryanova Af Tikhil
43650 Samsonov Av Zimonino
43651 Grashchenkov Ni Zimonino
43652 Baydukova Ev Zimonino
43654 Lazarev Sv Zimonino
43655 Rakito Lm Zimonino
43656 Seliverstova Oa Zimonino
43657 Shuraeva Lv Zimonino
43658 Prudnikov Mn Polokhovo
43659 Lesnikov Vp Zimonino
43701 Savchenko Mg Petrovichi
43703 Emelyanova Ai Petrovichi
43705 Alekseenkov Vk Petrovichi
43707 Ivanov Vi Petrovichi
43708 Atamankin Vi Petrovichi
43709 Revyako Gi Petrovichi
43711 Parfenov If Buda
43712 Aleshchenko Ef Petrovichi
43713 Ivanova Ti Selyuty
43718 Trashchenkova Ne Petrovichi
43720 Grigorev Ie Zagustino
43721 Afonina Tv Petrovichi
43723 Vasileva Rk Petrovichi
43726 Klimov Vv Petrovichi
43727 Bortolomeev Vf Zagustino
43729 Vasilev Mg Petrovichi
43731 Vasileva Vi Petrovichi
43732 Shesternev Sn Petrovichi
43737 Yurev Vm Petrovichi
43743 Abramov Pa Petrovichi
43746 Danilova At Petrovichi
43748 Burdakov Nn Petrovichi
43750 Zamkov Lp Zagustino
43751 Panteleev If Buda
43752 Filimonov Af Petrovichi
43753 Shatalov Nn Selyuty
43755 Labusheva Ti Petrovichi
43756 Mogdalev Ne Petrovichi
43757 Mikhaylov Vm Zagustino
43759 Nikitina Lp Petrovichi
43760 Figlovskaya Mm Petrovichi
43761 Fomin At Petrovichi
43763 Vasilev Vp Petrovichi

Other phone directories of SHumyachi (Smolenskaya oblast):

Same phone directories of another cities Russia:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.