Reverse phone directory of Pereyaslav-KHmelnitskiy (Kievskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: UkrainePereyaslav-KHmelnitskiy phone numbers range 32399-33313

Please, select subscriber:

Pereyaslav-KHmelnitskiy, phone numbers range 32399-33313 showed persons 1—50 from 118 (0.92 sec)

Phone Lastname, name Address
32399 Petrina Gi Somkova Dolina / TSuprik K. Ul., bld. 63
33111 Girich Vs Demyantsy
33112 Mikolaenko Vm Demyantsy
33114 Khomenko Vp Demyantsy
33116 Repa Pn Mazinki
33117 Lykhovid Ni Mazinki
33118 Batrak Vv Demyantsy
33119 Kuzmenko Ni Demyantsy / Lenina Ul., bld. 9
33121 Silchenko Pa Demyantsy
33123 Boyarchuk Sv Demyantsi / Slavi Ul.
33124 Dremlyuga Ip Demyantsi / Slavi Ul., bld. 21
33126 Sviridenko Ga KHarkovtsy
33127 Kolomiets Sv KHarkovtsy
33128 Didenko Tn KHarkovtsy
33129 Neporozhniy Ak Demyantsy
33130 Krugovoy Nm Mazinki
33132 Dovgiy Mp Demyantsy
33133 Chornoshtan Gv Demyantsy
33138 Nebrazhan Tt Demyantsy
33143 Khomenko Gf Demyantsy
33145 Nikolenko Vv Demyantsy
33146 Gandzya Vb Demyantsy
33148 Sklyarenko Bg Mazinki
33150 Shinkar Nv KHarkovtsy
33151 Kopchenko Mm Demyantsy
33152 Mamitko Ms Demyantsy
33153 Pruchay Bi Demyantsy
33154 Pogrebnyy Si Demyantsy
33155 Mamitko Mv Demyantsy / Lenina Ul.
33156 Ishchenko Mo KHarkovtsy
33157 Shinkar Oa KHarkovtsy
33158 Kharchenko Gd KHarkovtsy
33159 Mamitko Av Demyantsy
33200 Gres Mє SHevchenkovo / Pereyaslavskaya Ul., bld. 26
33201 Tovkin Gv SHevchenkovo / Oktyabrskoy Revolyutsii Ul., bld. 18
33202 Bolilaya Md SHevchenkovo
33205 Shapoval Es SHevchenkovo / Molodezhnaya Ul., bld. 28
33206 Kondratyuk Ti SHevchenkovo
33207 Khvostik Mf SHevchenkovo / Pobedy Ul., bld. 18
33210 Levchenko Nd SHevchenkovo / Molodezhnaya Ul., bld. 18
33212 Kravchenko Aa SHevchenkovo
33214 Butsik Nn SHevchenkovo
33215 Lechenko At SHevchenkovo
33216 Kravchenko Ma SHevchenkovo / Molodezhnaya Ul., bld. 36
33217 Gres Is SHevchenkovo
33218 Buday Vo SHevchenkovo / Molodezhnaya Ul., bld. 15
33219 Globa Mi SHevchenkovo / Molodezhnaya Ul., bld. 17
33220 Sviridenko Nm SHevchenkovo
33221 Shapoval Vg SHevchenkovo / Molodezhnaya Ul., bld. 25
33222 Makarenko Om SHevchenkovo / Pobedy Ul., bld. 5

Other phone directories of Pereyaslav-KHmelnitskiy (Kievskaya oblast):

Same phone directories of another cities Ukraine:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.