Reverse phone directory of ZHodino (Minskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusZHodino phone numbers range 71079-71230

Please, select subscriber:

ZHodino, phone numbers range 71079-71230 showed persons 1—50 from 103 (1.89 sec)

Phone Lastname, name Address
71079 Guretskaya Vd
71080 Kozlov Vya
71081 Chabrovskaya Av
71082 Bakhanko Am
71083 Ignatenko Ii
71084 Tumaeva Va
71085 Romashko Na
71086 Prikoten Ii
71087 Mitskevich Ak Timiryazeva Ul., bld. 15
71088 Ivaneychik Aa Timiryazeva Ul., bld. 12
71089 Baturo Sa Timiryazeva Ul., bld. 17
71090 Vyunkov Aa Timiryazeva Ul., bld. 15
71091 Rzheutskaya A. Timiryazeva Ul., bld. 15
71092 Razumovich If Timiryazeva Ul., bld. 17
71093 Zanko Ai Timiryazeva Ul., bld. 17
71094 Khaletskiy Sp Timiryazeva Ul., bld. 17
71095 Adamovskaya Vi Timiryazeva Ul., bld. 17
71096 Kotova Vf Timiryazeva Ul., bld. 16
71097 Bondarenko A. Timiryazeva Ul., bld. 15
71098 Devyatkin Ia Timiryazeva Ul., bld. 16
71101 Mankova Gs Timiryazeva Ul., bld. 16
71102 Overchenko Ov Kalinovskogo Ul., bld. 28
71103 Kritsuk Va
71104 Ksenzova Ta
71112 Kruglik Ea
71113 Zhiznevskiy Db
71118 Shagiev Si
71119 Zadrutskiy Sn
71122 Sinkevich Vg 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 12
71123 Zaytseva Am
71124 Korbut Gi
71125 Vakolyuk Em
71126 Korzh Sv
71127 Laparevich Il
71128 Kurishko Lf
71129 Zenkova Av
71135 Revutskaya Ei
71136 Gafo Li
71137 Silich Oz
71139 Kosnikova Ig
71140 Korneeva Vm
71141 Zinkevich Mn
71142 Kostyuchenko Vv
71144 Pobolovets Va 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 4
71145 Apanovich Sn
71146 Grinko Mp
71147 Garnitskaya Gp
71148 Leshchinskaya Na
71149 Radukhovskaya Im
71150 Latushko Gn

Other phone directories of ZHodino (Minskaya oblast):

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.