Reverse phone directory of ZHodino (Minskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusZHodino phone numbers range 70237-70359

Please, select subscriber:

ZHodino, phone numbers range 70237-70359 showed persons 1—50 from 103 (1.88 sec)

Phone Lastname, name Address
70237 Rakut Nf Mira Pr., bld. 32
70238 Turonchik Yaa Mira Pr., bld. 32
70239 Kashkina Vm
70240 Puzankevich Ia
70241 Labko Vv
70242 Zhigimont Am
70243 Malevich Vv Mira Pr., bld. 32
70245 Egorushin Ng
70246 Shumskiy Ga
70250 Lavretskiy Sv
70255 Medeyko Chk 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 12
70256 Zhurbenko Av Syrokvasha Ul., bld. 4
70257 Ezerskiy Vp
70258 Kabakova Pi
70259 Butareva Es
70260 Klimovich Ai
70261 Mazynskaya Lv
70262 Kabakova Vi
70263 Zhidkov As
70265 Kovtunova Aya
70266 Novik Sp
70267 Korotkevich Vn
70268 Pashkov Va
70269 Konash Kv
70270 Kruk Ne
70271 Bondarev Vp
70273 Zalesskaya Ra
70274 Sytko Vn
70275 Yasinskaya Sv
70276 Shitikova N.
70278 Gradovich Vg
70281 Levitskaya Lv
70282 Antonovich Ts
70283 Koneva Zt 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 8
70284 Eremkina Gi
70285 Shashilo Nv
70286 Golysheva Ap
70287 Kursevich Av
70288 Bryzgalova Nv
70289 Zagorskaya Aa
70290 Ermilova Av
70291 Samstyko Li
70292 Khomich Ea
70293 Tatarchuk On
70294 Yakushevich La
70295 Karavaeva Ed
70296 Papkovich Pa
70297 Barkovskiy Dd
70298 Demidovich Nt
70300 Kotlyarova Gi

Other phone directories of ZHodino (Minskaya oblast):

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.