Reverse phone directory of ZHodino (Minskaya oblast)

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusZHodino phone numbers range 27472-27582

Please, select subscriber:

ZHodino, phone numbers range 27472-27582 showed persons 1—50 from 103 (0.75 sec)

Phone Lastname, name Address
27472 Vasilenok Em
27473 Morozova Sa 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 21
27474 Nagornaya Za
27475 Kuzenkov Mn
27476 Kosnikova Ig Lenina Pr., bld. 16
27477 Puzankevich Np
27478 Vislovich Ni
27479 Kazakov Mi 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 14
27480 Ostroukh Ap Mira Pr., bld. 34
27481 Buyan Ln Mira Pr., bld. 34
27482 Makarova Ip
27483 Matyukas Ib
27484 Noskov Vv
27485 Li Zhs
27486 Sapranovich Nt
27487 Mikheychik Av
27488 Arsenova Es
27489 Telesheva Eg 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 12
27490 Vorozhbyanov Ta
27491 Markevich La 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 12
27492 Soboleva Ti Mira Pr., bld. 34
27493 Krutko La
27494 Demidko Ti
27495 Margieva Zm 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 21
27496 Kulikova Lm 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 14
27497 Tyulmankov Vv
27498 Adamovich Tm
27499 Barsukov Vv
27500 Mostovskiy Av
27501 Maksimovich Vp Skoriny Ul., bld. 3
27502 Galmishova Ls
27503 Sukhodolskaya La
27504 Romanenko Va
27506 Zashchepko Vp Lenina Pr., bld. 2
27507 Malachevskiy Sv
27508 Korolkov Vs
27509 Poplevko Av
27510 Shugarova Rf 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 31
27511 Askerko Vp
27512 Kupreychik Zi
27513 Tolkach Nm
27514 Sinkevich Ai Mira Pr., bld. 34
27515 Lagunovskaya Nv
27516 Smolenskiy Es
27517 Gorelov Gs Rokossovskogo Ul., bld. 6
27518 Novitskiy Da 50 Let Oktyabrya Ul., bld. 27
27519 Laykovskiy Vi
27520 Kupratsevich Sv
27521 Aleshkevich Vm Rokossovskogo Ul., bld. 2
27522 Gavinskaya Vi

Other phone directories of ZHodino (Minskaya oblast):

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.