Reverse phone directory of Minsk

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusMinsk phone numbers range 2074812-2074907

Please, select subscriber:

Minsk, phone numbers range 2074812-2074907 showed persons 1—50 from 71 (0.79 sec)

Phone Lastname, name Address
2074812 Sokolov Vn CHervyakova Ul., bld. 2/2, appt. 112
2074826 Bruy Mv Lyubimova Pr., bld. 15/2, appt. 59
2074828 Chigryay Sv Semashko Ul.
2074829 Dudarenko Dv Gazety Zvyazda Pr.
2074831 Saevich Ss Gazety Zvyazda Pr., bld. 9, appt. 286
2074833 Puzyrevich Aa Gazety Zvyazda Pr., bld. 28/2, appt. 63
2074836 Poplavskaya Sv Gazety Zvyazda Pr., bld. 28/1, appt. 75
2074838 Rozum Ta Gazety Zvyazda Pr.
2074841 Yurtsevich Nn Grushevskaya Ul., bld. 136, appt. 40
2074842 Safonova Av Gazety Zvyazda Pr.
2074844 Prudnikova Vp Gazety Zvyazda Pr.
2074845 Kukareko Mn Kulman Ul., bld. 33, appt. 906
2074847 Sazanovich Ea Gazety Pravda Pr.
2074848 Shmarlovskiy Sn Lyubimova Pr., bld. 12, appt. 128
2074849 Avin Vi Alibegova Ul.
2074850 Pomyrlyanu Di Gazety Pravda Pr.
2074851 Makovetskaya Ai Kulman Ul., bld. 27, appt. 806
2074852 Tsinkevich Np Rafieva Ul.
2074853 Protodyakonova Iv Rafieva Ul., bld. 93/5, appt. 48
2074854 Makarov Vg Rafieva Ul., bld. 93/5, appt. 97
2074855 Strelchenko Ep Gazety Zvyazda Pr., bld. 54, appt. 53
2074856 Boyko Ms Lyubimova Pr., bld. 12, appt. 243
2074857 Mgts Llsts Gebeleva Ul., bld. 7
2074858 Predst-Vo Kompanii Shering-Plau Siag=Shveytsariya Gazety Pravda Pr., bld. 11
2074859 Shaleyko Sv Gazety Pravda Pr., bld. 56/2, appt. 75
2074860 Kosarevich Ee Gazety Zvyazda Pr., bld. 17, appt. 436
2074861 Alebovich Zv Golubeva Ul., bld. 9, appt. 217
2074862 Kozachenok Nv Dzerzhinskogo Pr., bld. 77, appt. 12
2074863 Zhuravenko Af Gazety Zvyazda Pr., bld. 10/4, appt. 91
2074864 Tereshchenko Es Lyubimova Pr., bld. 30/2, appt. 89
2074865 Minskaya Gorodskaya Telefonnaya Set KHarkovskaya Ul., bld. 1
2074866 Movchan El Lyubimova Pr., bld. 6, appt. 310
2074867 Sooo Libretik Soltysa Ul., bld. 129
2074868 German Iv Gazety Zvyazda Pr., bld. 57, appt. 84
2074869 Kukhar Rb Gazety Zvyazda Pr., bld. 17, appt. 442
2074870 Khoruzhenko Vi Gazety Zvyazda Pr., bld. 35, appt. 208
2074871 Mazurenko Im Gazety Pravda Pr., bld. 22, appt. 49
2074872 Sooo Libretik Soltysa Ul., bld. 129
2074873 Baklanova Tm Rafieva Ul., bld. 93/5, appt. 73
2074874 Pchup Belvizbas Semashko Ul., bld. 17/А
2074875 Pchup Belvizbas Semashko Ul., bld. 17/А
2074876 Parmonov Da Gazety Pravda Pr., bld. 14, appt. 415
2074877 Galkovskiy Av Nekrasova Ul., bld. 28, appt. 186
2074878 Barkovskaya Av Golubeva Ul., bld. 5, appt. 35
2074879 Vdovina Nd Beletskogo Ul., bld. 26, appt. 73
2074880 Ramlya Ag Petrovshchina Ul., bld. 71, appt. 2
2074881 Maerov Vt Beletskogo Ul., bld. 22, appt. 48
2074882 Slizevich Mv Kosmonavtov Ul., bld. 23/2, appt. 26
2074883 Leonik Ov Beletskogo Ul., bld. 22, appt. 36
2074884 Leonik Romanovskaya Sloboda Ul., bld. 28

Other phone directories of Minsk:

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.