Reverse phone directory of Minsk

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusMinsk phone numbers range 2653515-2653585

Please, select subscriber:

Minsk, phone numbers range 2653515-2653585 showed persons 1—50 from 71 (0.10 sec)

Phone Lastname, name Address
2653515 Vitkovskiy Aa Borovlyany Pos., Oktyabrskaya Ul.
2653516 Gu Respublikanskiy Klinicheskiy Gospital Invalidov Vov Imeni P. M. Masherova Lesnoy Pos., bld. 1
2653517 Zaychenko Zhk Lesnoy Pos., bld. 6, appt. 45
2653518 Lagodich Nm Lesnoy Pos., bld. 6, appt. 7
2653519 Baranov Sv Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 116
2653520 Brichkovskaya Gi Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 22
2653521 Gvuu Belorusskaya Meditsinskaya Akademiya Poslediplomnogo Obrazovaniya Brovki Ul., bld. 3
2653522 Gu Nauchno-Issledovatelskiy Institut Onkologii I Meditsinskoy Radiologii Im.n.n.aleksandrov Lesnoy Pos., bld. 22
2653523 Averkin Yui Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 29
2653524 Minskiy Rayonnyy Uzel Svyazi Abonenty-Predpriyatiya Zakharova Ul., bld. 57
2653525 Gvuu Belorusskaya Meditsinskaya Akademiya Poslediplomnogo Obrazovaniya Brovki Ul., bld. 3
2653526 Nikolaeva Lv Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 189
2653527 Petrovskiy Vi Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 26
2653528 Korobeynik Ta Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 190
2653529 Gu Respublikanskiy Klinicheskiy Gospital Invalidov Vov Imeni P. M. Masherova Lesnoy Pos., bld. 1
2653530 Chupina Te Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 31
2653531 Gu Nauchno-Issledovatelskiy Institut Onkologii I Meditsinskoy Radiologii Im.n.n.aleksandrov Lesnoy Pos., bld. 22
2653532 Stasyukevich Ns Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 37
2653533 Gvuu Belorusskaya Meditsinskaya Akademiya Poslediplomnogo Obrazovaniya Brovki Ul., bld. 3
2653534 Yakubenko Mp Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 30
2653535 Turko Ai Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 227
2653536 Teglyaeva Nd Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 37
2653537 Rogovtseva Ip Lesnoy Pos., bld. 14, appt. 42
2653538 Dultseva Ep Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 27
2653539 Nesterova Vm Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 139
2653540 Adotik Sf Lesnoy Pos., bld. 14, appt. 15
2653541 Zelikov Vl Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 32
2653542 Minskiy Rayonnyy Uzel Svyazi Abonenty-Predpriyatiya Zakharova Ul., bld. 57
2653543 Kurdyukova Lv Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 23
2653544 Krutakova Os Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 238
2653545 Aradova Ma Lesnoy Pos., bld. 22, appt. 71
2653546 Tsekhovaya Gv Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 42
2653547 Vasilevskaya Gm Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 235
2653548 Yudchits Nv Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 214
2653549 Gu Respublikanskiy Klinicheskiy Gospital Invalidov Vov Imeni P. M. Masherova Lesnoy Pos., bld. 1
2653550 Krutel Ms Lesnoy Pos., bld. 5, appt. 67
2653551 Gu Respublikanskiy Klinicheskiy Gospital Invalidov Vov Imeni P. M. Masherova Lesnoy Pos., bld. 1
2653552 Gu Nauchno-Issledovatelskiy Institut Onkologii I Meditsinskoy Radiologii Im.n.n.aleksandrov Lesnoy Pos., bld. 22
2653553 Myasnikova Va Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 23
2653554 Kovrishchenko Oi Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 24
2653555 Romanenko Zd Lesnoy Pos., bld. 14, appt. 47
2653556 Alimov Aa Lesnoy Pos., bld. 13, appt. 32
2653557 Borovlyanskiy Selsovet Lesnoy Pos.
2653558 Zabolotnyy Nt Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 95
2653559 Molchanova Gs Lesnoy Pos., bld. 19, appt. 146
2653560 Reutskaya Tv Lesnoy Pos., bld. 11, appt. 36
2653561 Shkola 2 Olshevskogo Ul., bld. 8
2653562 Mirenkov Vm Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 57
2653563 Gvuu Belorusskaya Meditsinskaya Akademiya Poslediplomnogo Obrazovaniya Brovki Ul., bld. 3
2653564 Bortkevich Vv Lesnoy Pos., bld. 16, appt. 24

Other phone directories of Minsk:

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.