Reverse phone directory of Minsk

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusMinsk phone numbers range 2331747-2331818

Please, select subscriber:

Minsk, phone numbers range 2331747-2331818 showed persons 1—50 from 71 (1.05 sec)

Phone Lastname, name Address
2331747 Mavrina Es KHoruzhey Ul., bld. 48, appt. 52
2331748 Upravlenie Obrazovaniya I Po Delam Molodezhi Administraii Tsentralnogo Rayona G.minska Bogdanovicha Ul., bld. 6
2331749 Pukholskaya Vi Kakhovskaya Ul., bld. 60, appt. 29
2331750 Gonserovska Oi Novovilenskaya Ul., bld. 12, appt. 17
2331751 Myakota Vv SHevchenko B-R, bld. 18, appt. 64
2331752 Kunitsa Vv Karastoyanovoy Ul., bld. 15, appt. 60
2331753 Gulis Yua Novovilenskaya Ul., bld. 12, appt. 27
2331754 Dracheva Mv Novovilenskaya Ul., bld. 12, appt. 19
2331755 Skurko Ov Gaya Ul., bld. 15, appt. 5
2331756 Yushko Eyu CHervyakova Per., bld. 13, appt. 5
2331758 Kozyrev Sa Starovilenskiy Trakt, bld. 67, appt. 78
2331759 Kuzmin Ee CHervyakova Ul., bld. 45, appt. 1
2331760 Osavelyuk Vi Smorgovskiy Proezd, bld. 29, appt. 3
2331761 Kuklitskaya Mi Karastoyanovoy Ul., bld. 15, appt. 6
2331762 Zhmachinskaya Ll Gaya Ul., bld. 20, appt. 5
2331763 Klimchuk Av Gaya Ul., bld. 15, appt. 23
2331764 Pustovit Va Karastoyanovoy Ul., bld. 25, appt. 30
2331765 Zaytseva Ni SHevchenko B-R, bld. 10, appt. 52
2331766 Konovalov Vl Smorgovskiy Trakt, bld. 116, appt. 1
2331767 Karpovich Vi Orlovskaya Ul., bld. 62, appt. 10
2331768 Astreyko Nv Karastoyanovoy Ul., bld. 43, appt. 54
2331769 Up Rosmetrem-Divergeniya Kakhovskaya Ul., bld. 37
2331770 Yasyuchenya Am Karastoyanovoy Ul., bld. 25, appt. 48
2331771 Zao Beltekhoborudovanie Timiryazeva Ul., bld. 109
2331772 Kazyuchits Vi Braginskiy 1-Y Per., bld. 37, appt. 2
2331773 Braginets Tm Smorgovskiy Proezd, bld. 29, appt. 113
2331774 Buryy Ap Starovilenskiy Trakt, bld. 28/1, appt. 191
2331775 Kurchevskiy Vm SHevchenko B-R, bld. 4, appt. 76
2331776 Usmanov Sv Gaya Ul., bld. 16, appt. 8
2331777 Zao Beltekhoborudovanie Timiryazeva Ul., bld. 109
2331778 Klochko Al Starovilenskiy Trakt, bld. 67, appt. 29
2331779 Kotovich Gi Starovilenskiy Trakt, bld. 67, appt. 24
2331780 Medvedeva Nv Karastoyanovoy Ul., bld. 15, appt. 34
2331781 Ridevskiy Vv Novovilenskaya Ul., bld. 24/Д, appt. 1
2331782 Konesov Aa Smorgovskiy Trakt, bld. 80, appt. 1
2331783 Rutkovskiy Ea Kakhovskaya Ul., bld. 30, appt. 27
2331784 Dergay Sm CHervyakova Ul., bld. 14, appt. 70
2331785 Yakimovich Ee Novovilenskaya Ul., bld. 12, appt. 9
2331786 Novitskaya Gv Svirskiy 4-Y Per., bld. 23, appt. 1
2331787 Petukhova Og Starovilenskiy Trakt, bld. 28/1, appt. 61
2331788 Ooo Lab-Sekret Platonova Ul., bld. 22/А
2331789 Karpuk Ta Orlovskaya Ul., bld. 33, appt. 8
2331790 Grinkevich Ev Kakhovskaya Ul., bld. 37, appt. 24
2331791 Minets Gv Karastoyanovoy Ul., bld. 23/А, appt. 4
2331792 Chernyshevich Gv Orlovskiy 7-Y Per., bld. 6, appt. 1
2331793 Solovyanchik Vp Smorgovskiy Trakt, bld. 49, appt. 2
2331794 Radevich Nv SHevchenko B-R, bld. 17, appt. 30
2331795 Vinnik Tg Karastoyanovoy Ul., bld. 23, appt. 21
2331796 Bukreeva Sn Gaya Ul., bld. 20, appt. 7
2331797 Lychuk Ap Starovilenskiy Trakt, bld. 67, appt. 40

Other phone directories of Minsk:

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.