Reverse phone directory of Minsk

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusMinsk phone numbers range 2224067-2224139

Please, select subscriber:

Minsk, phone numbers range 2224067-2224139 showed persons 1—50 from 71 (0.08 sec)

Phone Lastname, name Address
2224067 Mtsk Ro Beltelekom (Dvorets Respubliki) Zakharova Ul., bld. 55
2224068 Mtsk Ro Beltelekom (Dvorets Respubliki) Zakharova Ul., bld. 55
2224069 Mtsk Ro Beltelekom (Dvorets Respubliki) Zakharova Ul., bld. 55
2224070 Mtsk Ro Beltelekom (Dvorets Respubliki) Zakharova Ul., bld. 55
2224071 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224072 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224073 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224074 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224075 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224076 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224077 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224078 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224079 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224080 Ketsko Nv Kupaly Ul., bld. 17/3, appt. 67
2224081 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224082 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224083 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224084 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224085 Minskoe Obl.upravlenie Po Nadzoru Za Ratsionalnym Ispolzovaniem Toplivno-Energ.resursov Pervomayskaya Ul., bld. 14
2224086 Minskoe Obl.upravlenie Po Nadzoru Za Ratsionalnym Ispolzovaniem Toplivno-Energ.resursov Pervomayskaya Ul., bld. 14
2224087 Minskoe Obl.upravlenie Po Nadzoru Za Ratsionalnym Ispolzovaniem Toplivno-Energ.resursov Pervomayskaya Ul., bld. 14
2224088 Sheyman Vv Azgura Ul., bld. 5, appt. 76
2224089 Minskoe Obl.upravlenie Po Nadzoru Za Ratsionalnym Ispolzovaniem Toplivno-Energ.resursov Pervomayskaya Ul., bld. 14
2224090 Pos-Vo Frg=Frg Zakharova Ul., bld. 26
2224091 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224092 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224093 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224094 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224095 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224096 Natsionalnyy Tsentr Zakonoproektnoy Deyatelnosti Pri Prezidente Rb Bersona Ul., bld. 1/А
2224097 Natsionalnyy Tsentr Zakonoproektnoy Deyatelnosti Pri Prezidente Rb Bersona Ul., bld. 1/А
2224100 Min-Vo Narodnogo Obrazovaniya. Sovetskaya Ul., bld. 9
2224101 Apparat Soveta Ministrov Rb Sovetskaya Ul., bld. 11
2224102 Apparat Soveta Ministrov Rb Sovetskaya Ul., bld. 11
2224103 Apparat Soveta Ministrov Rb Sovetskaya Ul., bld. 11
2224104 Apparat Soveta Ministrov Rb Sovetskaya Ul., bld. 11
2224105 Gu Glavnoe Khozyaystvennoe Upravlenie Upravleniya Delami Prezidenta Rb Marksa Ul., bld. 38
2224106 Minskiy Gorodskoy Territorialnyy Fond Gosudarstvennogo Imushchestva Nezavisimosti Pr., bld. 8
2224107 Minskiy Gorodskoy Territorialnyy Fond Gosudarstvennogo Imushchestva Nezavisimosti Pr., bld. 8
2224108 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224109 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224110 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224111 Mgts Llsts Gebeleva Ul., bld. 7
2224112 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224113 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224114 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224115 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224116 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224117 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21
2224118 Minskoe Gorodskoe Upravlenie Fonda Sotsialnoy Zashchity Naseleniya Vitebskaya Ul., bld. 21

Other phone directories of Minsk:

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.