Reverse phone directory of Minsk

Reverse phone directory — is a classic phone directory, where is listed phone numbers by ascending. If you select any phone number, you can see information about his owner (firstname, lastname and home address). Many years ago, paper phone directories was printed in this way.

Dir: BelarusMinsk phone numbers range 2197997-2202068

Please, select subscriber:

Minsk, phone numbers range 2197997-2202068 showed persons 1—50 from 71 (0.09 sec)

Phone Lastname, name Address
2197997 Ostapchuk Ai SHCHorsa 2-YA Ul., bld. 5, appt. 36
2197998 Ladutko Ea Levkova Ul.
2198800 Zaomezhtorgbank Sovetskaya Ul., bld. 12
2198801 Zaomezhtorgbank Sovetskaya Ul., bld. 12
2198802 Zaomezhtorgbank Sovetskaya Ul., bld. 12
2198803 Zaomezhtorgbank Sovetskaya Ul., bld. 12
2202002 Minskaya Distantsiya Puti Bzhd Levkova Ul., bld. 35
2202003 Fedorov Sb Lenina Ul., bld. 11, appt. 18
2202004 Posolstvo Italii=Italiya Marksa Ul., bld. 37
2202005 Krivko Li Kirova Ul., bld. 19, appt. 39
2202006 Ustinovich Ai Kirova Ul., bld. 11, appt. 21
2202007 Shelest Ma Internatsionalnaya Ul.
2202008 Dubrovina Ta Sverdlova Ul., bld. 32, appt. 57
2202009 Onopriychuk Av Marksa Ul., bld. 21, appt. 2
2202010 Petrusevich Zhi Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 34/А, appt. 48
2202011 Grin Am Belorusskaya Ul., bld. 10, appt. 1
2202012 Up Minskzelenstroy Pritytskogo Ul., bld. 59
2202014 Makovets Oz Sverdlova Ul., bld. 26, appt. 25
2202015 V/Ch 10091D Nezavisimosti Pr., bld. 17
2202016 Tsekhanskaya Tn Polotskiy Per., bld. 8, appt. 3
2202017 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202018 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202019 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202020 V/Ch 21767 Grushevskaya Ul., bld. 22
2202021 Krutalevich Af Fizkulturnaya Ul., bld. 18, appt. 80
2202022 Posolstvo Italii=Italiya Marksa Ul., bld. 37
2202023 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202024 Zao Aerotur Marksa Ul., bld. 26
2202025 Upravlenie Okhrany Zdorovya Minskogo Oblispolkoma Skoriny Ul., bld. 14
2202026 Ro Beltelekom (Upravlenie Ekspluatatsionnogo Obespecheniya) Engelsa Ul., bld. 6
2202027 Kovalevich Av Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 34, appt. 14
2202028 Zlobich Nv Ulyanovskaya Ul., bld. 29, appt. 14
2202029 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202030 Filial 527 Belzheldor Sverdlova Ul., bld. 28
2202031 Tikhonov Da Marksa Ul., bld. 25, appt. 13
2202032 Upravlenie Okhrany Zdorovya Minskogo Oblispolkoma Skoriny Ul., bld. 14
2202033 Upravlenie Okhrany Zdorovya Minskogo Oblispolkoma Skoriny Ul., bld. 14
2202034 Protasevich Ov Kozyrevskaya Ul., bld. 22, appt. 48
2202035 Korzun Na Nadezhdinskaya Ul., bld. 15/2, appt. 51
2202036 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202037 Stepanenko Lv Kozyrevskaya Ul., bld. 20, appt. 12
2202038 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202039 Strifel Ps Nezavisimosti Pr., bld. 22, appt. 10
2202040 Upravlenie Okhrany Zdorovya Minskogo Oblispolkoma Skoriny Ul., bld. 14
2202041 Upravlenie Okhrany Zdorovya Minskogo Oblispolkoma Skoriny Ul., bld. 14
2202042 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202043 Kompleks Administrativnykh Zdaniy I Gostinits Krasnoarmeyskaya Ul., bld. 22/А
2202045 Ladokova Vp Kirova Ul., bld. 23, appt. 27
2202046 Litvinovich Sv Kozyrevskaya Ul., bld. 20, appt. 94
2202047 Rup Ptgkoktyabrskiy Udp Rb Engelsa Ul., bld. 13

Other phone directories of Minsk:

Same phone directories of another cities Belarus:

SpravkaRu.Net is the online service for people search in
Russia, Ukraine, Belarus, Kazahstan, Latvia and Moldova.